شنبه 2 مرداد 1400
  0

  ورود به پنل کاربری

  کادویاب

  جستجوی هوشمند

  1 اجازه بدید کادویاب در انتخاب کادو به شما کمک کنه

  یکی از امکانات ویژه کادویاب انتخاب کادوب به صورت هوشمنده، به این صوت اگر دوست شما عضو کادویاب باشه می توانیدبر اساس علایق و اطلاعاتی که در کادویاب ثبت شده کادوی مورد علاقه دوستتونو پیدا کنید.
  برای اینکار کافیست، فقط اسم دوستون را پیدا کنید

  نام دوست خود را جستجو کنید:

  2اگر دوست من عضو کادویاب نباشه چی؟

  نگران نباشید، می تونید از مراحل زیر استفاده کنید تا کادوی مورد نظر خود را پیدا کنید.